Jak w obecnej sytuacji wygląda pierwszy dzień pracy?

Staramy się, by pierwszy dzień pracy przebiegał w jak najbezpieczniejszych warunkach, z zachowaniem określonych przez ustawodawcę przepisów.