Polityka prywatności

Polityka prywatności portalu internetowego „Kariera Wasz Spar”

 

Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy portalu internetowego Kariera Wasz Spar, funkcjonującego pod adresem http://kariera.spar.pl (zwanego dalej „Portalem”) oraz określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób, które korzystają z Portalu w sposób zgodny z Regulaminem Portalu Kariera Wasz Spar (zwanym dalej „Regulaminem”).

Portal prowadzony i administrowany jest przez spółkę Wasz Sklep Spar spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-476) przy ul. Druskienickiej 12, (zwaną dalej „WSS” lub „Administratorem”). Portal stanowi podstawowy, choć nie jedyny, element systemu rekrutacji pracowników na potrzeby prowadzonej przez tę spółkę ogólnopolskiej sieci handlowej sklepów spożywczo – przemysłowych prowadzonych pod marką SPAR.

 

Ochrona prywatności

WSS  przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z Portalu (zwanych dalej „Użytkownikami”).

 

Gromadzenie danych

 1. Wszelkie dane pochodzące od Użytkowników gromadzone są w oparciu dobrowolne ich podanie przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie, przede wszystkim w celu zapoznania się przez Użytkowników z zamieszczonymi na Portalu ogłoszeniami o pracy, złożenia przez Użytkowników ofert zatrudnienia będących odpowiedziami na ogłoszenia o pracy zamieszczone na Portalu oraz komunikacji między Użytkownikami a WSS.
 2. W trakcie rejestracji lub składania zamówienia Administrator informuje Użytkownika, o tym które dane są niezbędne do realizacji usług oraz wskazuje, które dane w formularzu są danymi dodatkowymi.
 3. Dodatkowo Administrator gromadzić może również dane pochodzące z informacji uzyskiwanych bez angażowania Użytkowników podczas korzystania z Portalu – wśród nich mogą być:
 • adres IP;
 • pliki tekstowe (ang. „cookies”);
 • rodzaj przeglądarki oraz systemu operacyjnego z którego korzysta Użytkownik (tzw. User Agent);
 • adres strony którą Użytkownik otwierał.

 

Pliki tekstowe „cookies”

 1. Termin „plik cookie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego.
 2. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu. Pliki „cookies” są to małe pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służce do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Portalu. Za pomocą „cookies” dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie korzystania z Portalu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.
 3. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników Portalu.
 4. Pliki tekstowe cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu w Portalu. WSS korzysta z narzędzi służących do śledzenia działań Użytkowników Portalu. W tym wypadku „cookies” służą do przechowywania informacji, np. na temat czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin Użytkownika oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na stronę internetową administrowaną przez Portalu.
 5. WSS przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu:
 • właściwego dopasowania Portalu i jego ogłoszeń do potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb;
 • tworzenia statystyk odwiedzin Portalu, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 1. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Poniżej linki do opisanych przez producentów sposobów blokowania przyjmowania plików cookies:
 1. WSS informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez WSS zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w tym w szczególności w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), zwane dalej „RODO”.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest WSS.
 3. W sprawach związanych z danymi osobowymi Użytkownik może się kontaktować z wyznaczonym przez WSS Inspektorem Ochrony Danych, e-mail nowak@spa.pl
 4. WSS przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adresy do doręczeń, adres e-mail, numer telefonu a także dane wskazane w ogłoszeniu o pracę zamieszczonym na Portalu a niezbędne do oceny oferty zatrudnienia danego Użytkownika.
 5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez WSS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) i f) RODO tj.:
 • w oparciu o udzieloną zgodę;
 • z uwagi na konieczność podjęcia działań na żądanie Użytkownika;
 • z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych;
 • z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora takie jak udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski Użytkownika lub dochodzenie roszczeń.
 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach:
 • przyjęcia oferty zatrudnienia złożonej przez Użytkownika, jej oceny i udzielenia odpowiedzi na tę ofertę;
 • zawarcia i realizacji umowy o pracę na podstawie oferty zatrudnienia złożonej przez Użytkownika;
 • z uwagi na konieczność podjęcia działań na żądanie Użytkownika;
 • prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 • prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez WSS samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
 • udziału w ankietach i uczestnictwa w konkursach;
 • dochodzenia roszczeń;
 • archiwizacji;
 • udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski;
 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na WSS.
 1. WSS może przekazywać dane osobowe Użytkownika swoim pracownikom i współpracownikom następującym podmiotom:
 • procesorom w związku ze zleconymi przez WSS działaniami realizowanymi w imieniu WSS polegającymi na prowadzeniu sklepów spożywczo – przemysłowych prowadzonych pod marką SPAR;
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. WSS co do zasady nie przekazuje danych osobowych Użytkownika państwom trzecim. Przekazanie danych osobowych Użytkownika państwom trzecim (w tym z poza obszaru EOG) może jednak nastąpić w szczególności, gdy:
 • WSS utrzymuje swoje zasoby danych i ich kopie na serwerach podmiotów trzecich znajdujących się w państwach trzecich;
 • podmioty realizujące usługi wysyłki powiadomień SMS oraz usługi wysyłki pocztą elektroniczną powiadomień znajdują się w państwie trzecim.
 1. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (w rozumieniu RODO), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika uzależniony jest od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe Użytkownika będą przechowywane, jest ustalany w oparciu o następujące kryteria:
  • przepisy prawa, które mogą obligować WSS do przetwarzania danych przez ściśle określny czas;
  • okres niezbędny do oceny i rozpatrzenia oferty zatrudnienia złożonej przez Użytkownika w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na Portalu;
  • w przypadku oferty zatrudnienia złożonej przez Użytkownika bez związku z ogłoszeniem zamieszczonym na Portalu przez okres 2 lat od dnia złożenia takiej oferty za pośrednictwem Portalu;
  • okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora danych osobowych;
  • okres, na jaki została udzielona zgoda przez Użytkownika.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do odpowiedzi na ofertę zatrudnienia złożoną przez Użytkownika. W przypadku oferty zatrudnienia złożonej przez Użytkownika bez związku z ogłoszeniem zamieszczonym na Portalu podstawą przetwarzania jest wyrażenie odrębnej zgody przez osobę, której dane dotyczą ze wskazaniem celu przetwarzania danych. Dane osobowe Użytkownika zebrane na podstawie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będą przetwarzane do chwili wycofania takiej zgody albo przez okres wskazany w pkt 11 ppkt 3 powyżej. WSS zastrzega, że ze względu na synchronizację działań, usunięcie z systemu danych Użytkownika może trwać do 72 godzin od momentu wniesienia przez Użytkownika żądania zaprzestania przetwarzania jego danych w powyższych celach.
 5. WSS korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. W sposób zautomatyzowany dokonywane jest profilowanie wykonywane w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie, jak: dane o złożonych ofertach zatrudnienia, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje oraz oferty jakie Użytkownik będzie otrzymywać.

 

Bezpieczeństwo

WSS  zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu ochrony przekazanych mu danych Użytkowników. W tym celu stosuje wymagane prawem środki techniczne, w tym o charakterze fizycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych.

 

Zmiany

W przypadku zmiany Polityki Prywatności obowiązującej w Portalu, Administrator zamieści odpowiednią informację na Portalu.